Mede dankzij GroenLinks: toch ruimte voor Archeon!

In de raadsvergadering van 26 januari is het Masterplan voor Archeon vastgesteld. Hoewel het eerder onwaarschijnlijk leek, is in het plan een onderzoek opgenomen naar uitbreiding van het museumpark ten koste van een strook grond van villapark Burggooi.

Twee weken geleden leek BPD (voorheen Bouwfonds) absoluut niet van plan om 20 huizen te schrappen ten voordele van de gewenste uitbreiding van Archeon. Volgens Archeon is de uitbreiding noodzakelijk om een goede locatie van het nieuwe Scheepvaartmuseum en een sfeervolle en verkeersveilige entree te realiseren. Ontevreden met het ogenschijnlijke gebrek aan flexibiliteit bij BPD, is een aantal raads- en commissieleden van GroenLinks, PvdA, SP en RijnGouweLokaal hierop in gesprek gegaan met de ontwikkelaar. Er bleek toen toch meer bewegingsbereidheid dan aanvankelijk gedacht. Dezelfde groep politici heeft vervolgens overlegd met het college, wat leidde tot een invulling van het Masterplan waarin zowel zij, het college, als BPD zich kunnen vinden.

GroenLinks fractievoorzitter René Driesen hield, mede namens de fracties van SP, RGL en PvdA, in de raadsvergadering een betoog voor het plan. De nieuwe invulling van het Masterplan kreeg vrijwel raadsbrede steun. Het besluit is aangenomen om het Masterplanonderzoek te beperken tot het onderzoeken van de uitbreiding van het terrein met het stuk grond van Burggooi, verbreding van de entree en herschikking van de tijdsvakken in het park. Voor de lange termijn wordt onderzocht of uitbreiding naar het oosten, in de richting van de volkstuinen mogelijk is. Het onderzoek naar de totale verplaatsing van Archeon naar de Gnephoek is hiermee van de baan.

René Driesen en GroenLinks commissielid Dirk Kuijper, die zich beiden vurig voor het museumpark hebben ingezet, zijn verheugd met de uitkomst: "Heel fijn dat we tot een goede constructieve oplossing konden komen", aldus Driesen. "Deze uitkomst is goed voor Archeon, én goed voor Alphen. Zo maken we ons Alphense icoon toekomstbestendig. Als het schrappen van twintig huizen de kosten zijn van het binnenhalen van de titel Werelderfgoed, hebben wij daar meer dan vrede mee."