Motie GroenLinks overgenomen: toekomst voor kinderboerderijen in Alphen aan den Rijn

Op donderdagavond 25 januari zei wethouder De Jager toe aan de slag te gaan met het plan van GroenLinks om een toekomstvisie voor de Alphense Kinderboerderijen te ontwikkelen. Door een onderzoek te starten naar de behoeftes, mogelijkheden en maatschappelijke wensen moet duidelijk worden hoe de kinderboerderijen in onze gemeente toekomstbestendig worden. De GroenLinks motie die de wethouder overnam was een reactie op de noodkreet om hulp van Stichting Alphense Kinderboerderijen afgelopen jaar.

Stichting Alphense Kinderboerderijen is verantwoordelijk voor het beheer van drie kinderboerderijen: Kinderboerderij Bospark, Kinderboerderij Zegersloot en Kinderboerderij De Contactweide. De stichting gaf vorig jaar aan niet genoeg budget te hebben om dit jaar de boerderijen op een goede manier te runnen. Om diervriendelijk en aantrekkelijk te blijven en ontmoeting en participatie te bevorderen, zijn volgens de stichting professionele beheerders en een goede exploitatieregeling nodig.

Zowel de gemeente als de Stichting Alphense Kinderboerderijen hebben daarom behoefte aan een nieuw plan voor de toekomst. Deze visie komt er nu, dankzij de motie van initiatiefnemer GroenLinks, mede ondertekend door CDA, Nieuw Elan en PvdA. Bij het formuleren van de visie wordt een brede groep betrokken, zoals buurtbewoners, scholen, maar ook bedrijven en zorginstellingen. Wethouder Han de Jager zei tijdens de gemeenteraadsvergadering toe dat tijdens het onderzoek naar de toekomstplannen eventuele tussentijdse financiële gaten worden gedicht.

GroenLinks commissielid Wouter van Kleef: ‘Deze toezegging doet recht aan de stichting, die al meer dan 30 haar met haar vrijwilligers allerlei maatschappelijke functies vervult. Op de kinderboerderij leren kinderen en klassen van dieren houden en ze verzorgen. Ook is de kinderboerderij een ontmoetingsplaats voor menigeen en participeren er veel vrijwilligers. Graag willen wij dat er op de kinderboerderijen nog extra aandacht komt voor dierenwelzijn en duurzaamheid. In de nieuwe visie zullen wij daar samen met de betrokkenen over spreken.’