Al jaren wordt er gesproken over de aanleg van nieuwe wegen, om de verkeersproblemen rondom Boskoop en Hazerswoude op te lossen. In 2017 werd na lang gesteggel gekozen voor de Verlengde Bentwoudlaan, een weg die de problemen niet oplost maar verergert, door het aantrekken van meer verkeer. Ondertussen ging de discussie door over een weg tussen Boskoop en de N11, maar iedere variant zou zowel het Zaanse Rietveld als de aangrenzende ecologische verbindingszone aantasten. Na jaren discussie en protest gingen deze voorstellen van tafel. Omwonenden en andere liefhebbers van het gebied haalden opgelucht adem.

Niet voor lang helaas: vanaf 2018 werkt de provincie met de regio samen aan het programma Beter Bereikbaar Gouwe, waarin opnieuw naar een weg wordt gezocht. Via participatie werden tientallen ideeën aangedragen, en na een trechtertraject bleven eind vorig jaar vijf maatregelenpakketten over. In het Rietveld bleef alleen een variant over tussen het spoor en De Gouwe. GroenLinks vindt deze variant genaamd W20 niet ideaal, want de weg zou nog steeds een weidse ecologische verbindingszone doorsnijden. Maar, W20 is in ieder geval minder schadelijk voor de kwetsbare natuurgebieden en minder invasief voor omwonenden dan eerdere varianten.

De keuze viel op een pakket met W20. Maar, wat blijkt nu: het pakket bevat ineens nieuwe varianten! Met name variant W20-3 en de toegevoegde Zuid-aansluiting tasten de natuurwaarde van het gebied wel flink aan en zijn desastreus voor het nieuwe natuurgebied IJsvogelpad en camping Polderflora. Hoe is dit mogelijk? Na een uitgebreid proces van participatie en trechteren is het maatregelenpakket ineens uitgebreid met varianten waarvan niemand van op de hoogte was. De omwonenden wisten van niets, wij als raadsleden evenmin. De uitleg: De ‘omgeving’ zou om deze varianten hebben gevraagd. GroenLinks vraagt zich af: Wie is die ‘omgeving’? Waarom is hier niet over gecommuniceerd? Wat is dit voor vreemde gang van zaken?

Het Rietveld is een prachtig natuur- en recreatiegebied dat zich steeds verder ontwikkelt. In het afgelopen coronajaar bleek wel hoe waardevol zo’n wandelgebied in de directe omgeving is. Dagelijks genieten vele mensen ervan. Ook het pas aangelegde IJsvogelpad ontwikkelt zich snel. Dit gebied mag daarom niet worden aangetast, wij zullen ons hiertegen blijven verzetten. Bovendien worden, door het kiezen voor lapmiddelen, echte oplossingen voor de verkeersproblematiek weer op de lange baan geschoven. Weer nieuwe studies, weer meer gesprekken en opties. Alsof er nog niet genoeg bestudeerd is. Voor GroenLinks is de oplossing duidelijk: doorzetten en een tweede oeververbinding aanleggen bij Boskoop. Zo kan het Rietveld autoluw blijven.