Nieuwe erfgoedcommissie aan de slag!

Wethouder Leo Maat (GroenLinks) heeft op 16 mei namens het college voorzitter Nico Moen en de leden van de Erfgoedcommissie benoemd voor de raadsperiode 2018-2022. Vanwege uitbreiding van het takenpakket, is de commissie aangevuld met twee nieuwe leden. Zij hebben in het bijzonder deskundigheid op de gebieden immaterieel erfgoed en erfgoededucatie, -beleving en –toerisme.

 

Belang van erfgoed

De Erfgoedcommissie is in mei 2017 ingesteld en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies over de bescherming en het onderhoud van erfgoed in onze gemeente. Het is de bedoeling dat monumenten, beschermde dorpsgezichten en typische gebruiken bewaard blijven. Daardoor blijft de gemeente er niet alleen mooi uitzien, ook geeft het ons allemaal een trots gevoel om hier te wonen. Natuurlijk trekken monumenten zoals de oude gemeentehuizen van Alphen aan den Rijn en Boskoop, de Oudshoornse Kerk en de Scheepjeskerk ook toeristen aan en daar kunnen de horeca en middenstand van profiteren.

Wethouder Leo Maat onderstreepte bij de benoeming dat het nieuwe college van Nieuw Elan, CDA en GroenLinks veel waarde hecht aan het cultureel ergoed. Er is ook nog veel te doen. Het ontwikkelen van een visie op het religieus erfgoed, de restauratie van de watertoren in Boskoop en het behoud van het industrieel erfgoed, waarvan Nieuw Werklust een belangrijk voorbeeld is.

Omdat er in april 2018 een nieuwe collegeperiode is begonnen, was het college verplicht om een nieuwe Erfgoedcommissie te benoemen. Wethouder Leo Maat onderstreepte daarbij dat het nieuwe college van Nieuw Elan, CDA en GroenLinks veel waarde hecht aan het cultureel erfgoed. Er zijn nog veel plannen in ontwikkeling. Zo gaat de commissie zich buigen over het religieus erfgoed (bijvoorbeeld kerken), de restauratie van de watertoren in Boskoop en het behoud van industrieel erfgoed zoals Nieuw Werklust (zie foto). 

Commissieleden Nico Moen (voorzitter), Jan Dröge, Marije Strating, Patricia Alkhoven, Johanna van Doorn en Jacqueline de Graauw werden herbenoemd. Aan de commissie zijn Thea de Langen en Kelly Boender toegevoegd.