Nieuws van het bestuur

Voor diegenen die het nog niet weten: het bestuur wordt gevormd door Aletta Rijnveld (voorzitter), Lenneke Hoogerdijk (secretaris), Marijn Eggen (penningmeester), Leon Borlee en Ella Noordhoek.

Het bestuur is in deze samenstelling in maart gestart en heeft deze afgelopen maanden allereerst gebruikt om een communicatieplan te maken waar, onder andere, de nieuwsbrief uit voort is gekomen.

Ook is een lid van het bestuur, te weten Ella Noordhoek, aangewezen als verantwoordelijk voor de communicatie. Zij zit vanuit het bestuur ook in de redactie van de nieuwsbrief. Een ander belangrijke praktische zaak die voorvloeit uit het communicatieplan is een huisstijl voor alle communicatie naar buiten, zowel van bestuur, fractie als commissies. Leon Borlee is hier vanuit het bestuur de voortrekker van.Andere activiteiten van het bestuur zijn op dit moment het vormgeven van het contact met nieuwe leden, het digitaliseren van de communicatie met de leden en zoeken naar de juiste vorm van ondersteuning aan en contact met de fractie. Om ook frequent informeel contact tussen fractie en bestuur te organiseren gaan we vanaf 2011 op elke eerste vrijdag van de maand met elkaar borrelen. Ook andere leden zijn natuurlijk van harte uitgenodigd. Plek, tijd en datum verschijnen in deze nieuwsbrief, maar ook op de website. Houd die dus in de gaten!De eerstvolgende bestuursvergadering is gepland op woensdag 8 december. Mocht je iets aan het bestuur willen voorleggen ter bespreking of wil je een keer een vergadering bijwonen dan kun je contact opnemen met de secretaris, Lenneke Hoogerdijk, tel: 06 – 21911010.