Op naar een energieneutrale gemeente

Door raadslid Erik van Zuylen

Het is een bijzin in het collegeprogramma, maar wel een belangrijke bijzin: ‘Wij streven er bovendien naar een energieneutrale gemeente te worden.’ Wat betekent dit? Ons college wil dus dat we in Alphen net zoveel duurzame energie produceren, als we verbruiken. Dat betekent dus: veel meer produceren en veel minder verbruiken.

Niet echt een makkelijke opgave, hoe gaan we dat aanpakken? Er wordt in het collegprogramma één concrete maatregel genoemd: het verstrekken van duurzame leningen, ‘green deals’ aan bedrijven en maatschappelijke organisaties. Een mooi principe: het kost de gemeente in principe niets, deze organisaties kunnen besparen op hun energiekosten en het milieu wordt gespaard. Het is natuurlijk wel de vraag hoeveel zoden dit aan de dijk zet: hoeveel Green Deals zijn er nodig om energieneutraal te worden?

 Daar hopen we in september meer duidelijkheid over te krijgen, als het college met haar energieplannen komt. Gelukkig is het gelukt om aan de green deals twee concrete maatregelen toe te voegen. Gisteren zijn unaniem twee moties van GroenLinks aangenomen door de gemeenteraad:

- het college wordt gevraagd om met voorstellen te komen (zoals betere isolatie van gemeentelijk vastgoed, slimme meters en zonnepanelen) om te besparen op de energiekosten van de Alphense overheid. Hiermee kan minstens 700.000 euro bespaard worden.

- het college wordt gevraagd om sportverenigingen - en andere organisaties die subsidie ontvangen en beschikken over eigen gebouwen – actief te benaderen voor het sluiten van Green Deals. Ook een mooie manier om de bezuinigingen te verzachten.

Op deze manier worden 2 vliegen in één klap geslagen: het is goed voor het milieu en we besparen structureel op het budget van de overheid. Geld dat we hard nodig hebben om de bezuinigingen in de zorg en ondersteuning op te vangen.

Natuurlijk een mooi uitgangspunt, we bedanken de andere partijen daarom dat ze deze voorstellen gesteund hebben. De uitdaging begint echter nu pas: gaat het college genoeg doen om serieuze stappen te zetten? En lukt het initiatiefnemers om met de gemeente iets moois te organiseren?

Daar gaan we in de komende tijd natuurlijk boven op zitten, helpen jullie ons daarbij?