Openheid over plannen Gnephoek!

Deze donderdag vergadert de raad over de eventuele ontwikkeling van de Gnephoek. SP, GroenLinks en RijnGouweLokaal hebben het college schriftelijke vragen gesteld over het mogelijke overleg tussen grondbezitters en het college over het invullen van een woonvisie, in het bijzonder wat betreft de Gnephoek. Ook heeft GroenLinks twee amendementen opgesteld om het formuleren van de woonvisie opener te laten verlopen. 

De schriftelijke vragen zijn gebaseerd op een openbaar faillisementsverslag van Phanos Alphen bv, van 2 december 2016. In het verslag staat dat marktpartijen overleggen met de gemeente over een woonvisie. Phanos ging in 2013 failliet en heeft 197.000 vierkante meter grond in de Gnephoek, die nu verkocht moet worden. De curator zegt dat de vermelding van het overleg belangrijk was voor de verkoop van de grond. De oppositiepartijen wilden opheldering over deze informatie. Marijke Kottenhagen: ‘Als de gemeente vooraf heeft overlegd met grondbezitters zou dat uiterst bezwaarlijk zijn, omdat de discussie over al dan niet bouwen in de Gnephoek eerst binnen de raad moet worden gevoerd.’ Het college reageert ontkennend op de vragen van de oppositiepartijen en zegt dat er geen afspraken zijn gemaakt. 

GroenLinks hoopt op een meer open debat over het bouwen in de Gnephoek. Donderdag dient de partij daarom een amendement in om de bevolking van Alphen aan den Rijn te betrekken bij de verkenning van de bouwlocaties. In het tweede amendement roept GroenLinks op om in het onderzoek naar woningbouwlocaties ook expliciet in kaart te brengen welke groeiambities aan de verschillende scenario's gekoppeld zijn (wíl Alphen nog groter worden?), in hoeverre er nog bouwmogelijkheden zijn binnen en aansluitend aan de dorpskernen, en wat de voor- en nadelen van de verschillende bouwlocaties zijn.