Op de nieuwjaarsborrel van de Alphense afdeling van GroenLinks zullen zij vertellen over de inzet voor de aankomende verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Geïnteresseerden die GroenLinks een warm hart toedragen kunnen zich voor deze borrel aanmelden via alphenaandenrijn@groenlinks.nl 

Op woensdag 15 maart 2023 zullen de  Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen worden gehouden. Deze verkiezingen zijn belangrijk voor de gemeente Alphen aan den Rijn, omdat op provinciaal niveau veel besluiten worden genomen die betrekking hebben op onze lokale situatie.

Sinan Özkaya legt uit: ‘Een stem op GroenLinks Zuid-Holland is een stem voor een groene en duurzame provincie, waarin voor iedereen plek is. Wij zetten ons bijvoorbeeld in voor passende woningbouw, het beschermen van natuurgebieden, het realiseren van een hoogwaardig fiets- en ov-netwerk, en het schoon en gezond houden van lucht en bodem. Onze ambitie is om in Zuid-Holland de grootste partij worden!’

In het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft Water Natuurlijk, de partij van de Leidse Sita Dewkalie, zich de afgelopen jaren ingezet voor de verbetering van de waterkwaliteit, meer natuurvriendelijke oevers en biodiversiteit, het afremmen van bodemverlaging, afvang van plastic in het water en het verminderen van gebruik van wegwerpbekers. Sita Dekwalie ziet dat er nog een grote opgave ligt als het gaat om klimaatadaptie en herstel van natuur en biodiversiteit. Zij zet zich hier de komende jaren dan ook maximaal voor in. 

De banden met de provincie zijn goed. Fractievoorzitter van GroenLinks Alphen aan den Rijn José Huls vertelt: ‘Wij hebben korte lijntjes met de provincie. Daar zijn we erg blij mee, bijvoorbeeld als het gaat om het beschermen van groene gebieden als de Gnephoek. De provincie en de waterschappen hebben een sturende rol bij het beschermen en aanleggen van natuur. Dit is belangrijk om zo veel verschillende redenen: niet alleen vanwege het beschermen van de lokale flora en fauna, maar ook vanwege het tegengaan van de stikstofcrisis. Samen met de provincie zetten wij in op het realiseren van betaalbare woningbouw in binnenstedelijk gebied.’