Wat is sociaal?

Een van de besproken stukken was de zogeheten ‘doelgroepenverordening’. Dit zijn regels om in bestemmingsplannen bepaalde percentages te reserveren voor sociale huurwoningen, midden-huurwoningen, goedkope koopwoningen en sociale koopwoningen. Het college stelde voor de definitie van een prijs voor een ‘sociale koopwoning’ te verhogen naar 355.000 euro. GroenLinks vindt dit bedrag veel te hoog: veel mensen zullen niet in staat zijn voor dit bedrag een hypotheek te krijgen. Hierdoor zullen minder mensen een woning kunnen kopen. Daarom dienden wij samen met SP en PvdA een amendement (een aanvulling) in op de doelgroepenverordening. Met dit amendement wilden wij in de categorie ‘sociale koopwoningen’ een onderscheid maken tussen woningen tot 280.000 euro, tot 320.000 euro en tot 355.000 euro. Helaas ontraadde de wethouder ons amendement. Zijn argument was dat dit bouwers zou demotiveren om in Alphen aan den Rijn aan de slag te gaan. De raad stemde vervolgens tegen.

Ruimte voor de markt

Een ander amendement dat sneuvelde is een aanvulling op de Woonvisie. Het college had het percentage te realiseren sociale woningbouw namelijk op 30% gesteld. Wij vinden dat veel te laag, en willen graag dat bij nieuwbouw wordt ingezet op 40% sociale woningbouw. Wat namelijk wordt vergeten: om het totale aanbod aan sociale woningbouw op 30% te krijgen, is het nodig om 40% sociale nieuwbouw te realiseren om het percentage recht te trekken. Als we maar 30% sociale nieuwbouw realiseren halen we die 30% in het totale aanbod niet. En die sociale woningen zijn wel nodig. Het gemiddelde inkomen van de inwoners van Alphen ligt namelijk onder de inkomensgrens voor sociale huur. Er is daardoor een grote behoefte aan sociale woningen en mensen moeten lang wachten op een sociale huurwoning. Naast de sociale huurwoningen zou er dan ruimte zijn voor 20% goedkope koopwoningen en midden-huurwoningen, 15% sociale koopwoningen, en 25% dure woningen. Daarom deden we een voorstel om het percentage sociale woningbouw te vergroten, samen met SP en PvdA. De wethouder was echter bang dat dit de het college en de bouwers flexibiliteit zou ontnemen. De raad stemde vervolgens ook tegen dit amendement.  

Lage inkomens de dupe

GroenLinks is teleurgesteld in de besluiten van de gemeenteraad. Er is wel uitzicht op woningbouwprojecten in de gemeente, maar amper voor mensen met lage inkomens. Door te veel vrije sectorwoningen toe te laten drijft de gemeente bovendien de grondprijs op. Samen met de andere indieners van de genoemde voorstellen vinden wij dat de gemeente minder de markt zou moeten volgen, en meer zelf zou moeten sturen om de prijzen niet onnodig te laten stijgen.