Raadsvergadering 17 december in vogelvlucht

Gisteren, donderdag 17 december, was de laatste Alphense raadsvergadering van dit jaar.

GroenLinks fractievoorzitter René Driesen en Harre van der Nat van de SP vroegen verheldering over de plannen van wethouder Van As omtrent het bouwen van woningen in de Gnephoek. Wat wij vreesden bleek waar te zijn: ook al staat de locatie Gnephoek niet in de Woonvisie van de Provincie, toch is het college van plan om aan te sturen op bouwen op die locatie. De procedure om dit te bewerkstelligen duurt zo 6 tot 8 jaar, daarom geeft het college het nu alvast aan. GroenLinks vreest voor de teloorgang van de groene polder. 

GroenLinks diende een motie in om het college aan te sporen actief campagne te voeren voor alternatieven voor ballonoplatingen bij evenementen. Deze werd helaas verworpen. 

Verder is de voorlopige Erfgoedverordening (monumentenbeleid) vastgesteld, al is dit nog slechts een geraamte en moet deze verordening nog verder ingekleurd worden. Wethouder Van Velzen zei toe dat er aan het einde van het 1e kwartaal een inhoudelijke discussie over de verordening zou plaatsvinden. 
 
Ook de motie van GroenLinks, de PvdA en de SP om het jeugdloon af te schaffen rekende niet op raadsbrede steun en werd dus verworpen. Het zou hebben gegaan om jongeren in dienst van de gemeente zelf en om jongeren die bij bedrijven en stichtingen werken die een partner zijn van de gemeente.