Reactie Afganistan GroenLinks Zuid Holland

Op onze website hebben wij afgelopen vrijdag een reactie geplaatst inzake de politietrainingsmissie naar Afghanistan (zie http://zuidholland.groenlinks.nl/node/60738). De reactie is het standpunt van de fractie en het bestuur, alsmede het overgrote deel van onze leden en onze kiezers. Wij vinden het belangrijk dat deze leden zich toch kunnen blijven herkennen in de partij en zich er niet van vervreemd gaan voelen.

Wij realiseren ons terdege dat er binnen GroenLinks ook andere meningen zijn en vanzelfsprekend respecteren wij deze. Het is tenslotte de kracht van GroenLinksers dat zij met verschillen van mening kunnen omgaan!Ondanks alle discussies en emoties willen wij jullie oproepen vooral rustig te blijven en vol energie verder te gaan met de campagne. Deze campagne gaat niet over Afghanistan maar over snelle en adequate jeugdzorg, investeren in fiets en OV, een duurzame economie, natuur en landschap, onderwijs, cultuur, een humaan asiel- en immigratiebeleid. Laten we ons met z'n allen blijven inzetten voor een mooi resultaat op 2 maart.Mocht je nog opmerkingen of vragen hebben. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.Met vriendelijke groet,Oscar Dijkhoff (fractie), Machiel de Vries (bestuur) en Marjon te Lintelo (campagne)