De aanleiding voor de motie is onder andere de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ook blijkt uit de laatste belevingspeiling dat inwoners het idee hebben dat de overheid zich niet sterk inzet voor samenwerking met burgers. GroenLinks raadslid Erik van Zuylen vindt dit een kwalijke zaak. ‘Het vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij de lokale politiek is een van de taken van de gemeenteraad. Maar om goed te kunnen onderzoeken hoe we dit het beste kunnen bereiken zijn de juiste tools en genoeg tijd nodig. De afgelopen paar jaar zijn verschillende gemeenteraadsleden informeel betrokken geweest bij onderzoeken van leerlingen van de Hogeschool Utrecht over het vergroten van sociale cohesie en participatie in onze gemeente. Wij merken dat samenwerking met onderwijsinstellingen veel kansen biedt. Om het niet alleen bij ideeën te laten vroegen wij het college een bescheiden budget ter beschikking te stellen. Zo kunnen studenten zaalhuur of promotiemateriaal betalen om hun plannen uit te voeren.’

Het college gaat aan de slag met een voorstel voor een pilot. Eerst wordt, in samenwerking met de griffie, uitgewerkt hoe gemeenteraadsleden het beste kunnen worden betrokken. De gemeenteraad beslist namelijk uiteindelijk welke voorstellen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Ook wordt er een planning gemaakt en een evaluatiemoment gekozen. Op basis hiervan kan vervolgens besloten worden of de samenwerking in die vorm door kan gaan. ‘Het is belangrijk dat de opdrachten zowel een meerwaarde hebben voor ons als voor de hogeschool,’ voegt VVD-raadslid Vanessa Scholtens toe. ‘De gemeenteraad kan gebruik maken van de kennis en kunde van studenten en de studenten kunnen ervaring opdoen in een praktijkomgeving. Een win-winsituatie.’