Succes: duurzaamheidsconvenant en opvang asielzoekers

GroenLinks Alphen aan den Rijn is tevreden met de uitkomst van de gemeenteraad van 15 oktober: het plan van ons raadslid Erik van Zuylen voor een duurzaamheidsconvenant met bedrijven is overgenomen door het college, en het besluit tot noodopvang voor asielzoekers in de penitentaire inrichting is met de grootst mogelijke meerderheid in de raad aangenomen.

We zijn opgelucht en trots op de ordentelijke manier waarop het vluchtelingendebat in onze gemeenteraad is gevoerd. In tegenstelling tot in andere gemeenten verliep de discussie rustig en beheerst.

Door het maken van de duurzaamheidsafspraken met het bedrijfsleven zet Alphen aan den Rijn een goede stap in de richting van een energieneutrale gemeente. Deze doelstelling had de gemeente zichzelf al ten doel gesteld, maar het college had niet eerder de grootste energieverbruiker aangesproken: het bedrijfsleven. 

GroenLinks raadslid Erik van Zuylen: "De transitie naar duurzame energie moet gaan leven in Alphen! Door bedrijven hiervoor medeverantwoordelijk te maken, geven we ze een extra stimulans om hun beste beentje voor te zetten. Bedrijven hebben daar zelf ook veel baat bij, omdat hun kosten dan dalen. Er zijn veel mogelijkheden voor subsidies en goedkope leningen van de overheid. Ook kunnen bedrijven meer  samenwerken, bijvoorbeeld door gezamenlijk zonnepanelen in te kopen."