GroenLinks is hier blij mee. Wij zijn altijd tegen deze variant geweest, om verschillende redenen. Ten eerste vanwege het doorsnijden van bewoond gebied, maar ook omdat de doorgangsweg een 50KM-weg zou worden. Dit is onveilig en levert veel lucht- en geluidsvervuiling op. Bovendien is er een groenstrook tussen Boskoop en Waddinxveen: die willen wij groen houden.

Een nieuwe brug of aquaduct in of bij Boskoop is wel nodig. De verkeerssituatie in Boskoop is al jaren slecht. Graag zouden we het centrum verkeersluw willen maken door het verkeer om het dorp heen te leiden. De twee varianten die nu overblijven zijn allebei aan de noordkant van Boskoop, bij de Toegangseweg en de Halve Raak. Het is echter nog niet zeker of er wel een oeververbinding komt.

Tot 1 januari 2023 kunnen bewoners, bedrijven en belangengroepen reageren op de schetsen. Er zijn inloopbijeenkomsten op 8 december en 13 december 2022. Volgend jaar worden de voorlopige ontwerpen voor de oeververbinding gemaakt. Deze ontwerpen worden getoetst op 13 verschillende criteria, zoals de kosten, leefbaarheid, veiligheid, natuur en draagvlak. Ook kunnen betrokkenen weer reageren op de ontwerpen. Pas daarna nemen de gemeenteraden en de Provinciale Staten een besluit.