Succes voor GroenLinks Europarlementariers

1e Europarlement maakt begrotingspact overbodig, alleen bezuinigen lost eurocrisis niet op
2e Europarlement op de bres voor vrij reizen in Europa
3e Groene EU-visie aanjager voor werkgelegenheid
4e Nederland moet aan de slag met energiebesparing

Europarlement maakt begrotingspact overbodig, alleen bezuinigen lost eurocrisis niet opDe begrotingscontrole van eurolanden moet sterker, maar ook flexibeler, zodat de focus niet alleen op bezuinigingen ligt. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor de sociale situatie in landen die noodsteun ontvangen. GroenLinks steunde deze twee voorstellen (het zogenaamde twopack) voor de verbetering van de stabiliteit van de euro die het Europees Parlement woensdag aannam. Europarlementariër Bas Eickhout stelt vast dat het slappe begrotingspact van de Europese regeringsleiders nu van tafel kan en is verheugd dat voorstellen van de Groenen om de economie te stimuleren op een meerderheid konden rekenen.Europarlement op de bres voor vrij reizen in EuropaHet Europees Parlement accepteert niet dat het in het Schengendossier, over vrij reizen in de Europese Unie, buitenspel wordt gezet door de EU-lidstaten. Dinsdagochtend debatteerde Europarlementariërs over de vraag of het Europarlement mee mag beslissen over de evaluatie van het Schengenverdrag, dat vrij reizen in de Europese Unie mogelijk maakt. Europarlementariër Judith Sargentini stelt dat op basis van het Verdrag van Lissabon het Europarlement als volksvertegenwoordiging wel degelijk inspraak heeft en dat – als de Europese ministers volharden in hun standpunt – een stap naar de Europese rechter onvermijdbaar is.Groene EU-visie aanjager voor werkgelegenheidGroenLinks steunt de richting die de Europese Commissie op wil om de werkloosheid in de Europese Unie tegen te gaan: banen scheppen door een omschakeling naar een duurzame economie en een moderne arbeidsmarkt met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden ongeacht het arbeidscontract. Europarlementariër Marije Cornelissen wil dat Europa deze mooie woorden nu ook hard maakt en niet in vrijblijvendheid blijft steken.
Nederland moet aan de slag met energiebesparingNederland moet flink aan de slag met energiebesparing om onze energierekening betaalbaar te houden, om CO2 te besparen en om nieuwe banen te creëren. Onder leiding van de Luxemburgse Europarlementariër Claude Turmes van de Groenen sloten Europese ministers en het Europarlement woensdagnacht een akkoord over een nieuwe Europese richtlijn voor energie-efficiëntie. Nederland heeft daarin nog veel werk te verzetten omdat het in vergelijking met andere Europese landen nog flink achter loopt. In dezelfde vergadering werden stappen gezet om – op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout – het emissiehandelssysteem verder aan te scherpen.