Tegenbegroting 2015 - Keuzes voor een eerlijke toekomst

Vandaag presenteert GroenLinks haar tegenbegroting: 'Keuzes voor een eerlijke toekomst'. Het is een alternatief voor de begroting die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde. Daarin maakt het kabinet de verkeerde keuzes. Niet meer geld naar het leger moet de belangrijkste trendbreuk zijn, maar de keuze om de toenemende energieafhankelijkheid en de groeiende ongelijkheid tegen te gaan.

Duurzame economie

In de tegenbegroting wordt de belasting op energie voor bedrijven net zo hoog als voor consumenten en wordt de subsidie afgeschaft die het bedrijfsleven krijgt op CO2-uitstoot. Consumenten krijgen vrijstelling van belasting als zij gebruik maken van schone stroom.  Tegelijkertijd worden de werkgeverspremies met 2 miljard verlaagd.

Van Ojik: “De echte oorzaak van de hoge werkloosheid is niet dat mensen zich niet aanbieden op de arbeidsmarkt, maar dat er te weinig vraag is naar personeel. Daarom maakt GroenLinks het goedkoper voor bedrijven om mensen in dienst te nemen. Daar staat tegenover dat het duurder wordt om het milieu te vervuilen. Twee vliegen in één klap.”

Eerlijk delen

Daarnaast doet GroenLinks voorstellen om  de groeiende ongelijkheid tegen te gaan. Door belastingontwijking van multinationals aan te pakken kan de overheid 1,3 miljard aan extra inkomsten binnen halen. Om excessieve salarissen te ontmoedigen houdt GroenLinks de crisisheffing in stand.  Ook de belastingverlaging voor de hoogste inkomens wordt teruggedraaid. De belasting voor de laagste inkomen (eerste schijf) wordt met een miljard extra verlaagd.

Van Ojik: "Het is niet eerlijk dat de allerrijksten nauwelijks belasting betalen over hun vermogens, terwijl er tegelijkertijd nog zoveel werkende armen zijn en onrechtvaardig dat multinationals via Nederland hun belastingplicht kunnen ontlopen, terwijl kleine ondernemers wel netjes winstbelasting betalen.”