Tegenhouden Verlengde Bentwoudlaan nu in handen provincie

GroenLinks is teleurgesteld dat een meerderheid van de gemeenteraad voor de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan heeft gestemd. Raadslid Marijke Kottenhagen: 'Deze overbodige weg is duur, tast de natuur in het Bentwoudlaan aan en zorgt alleen maar voor meer verkeer in Hazerswoude en Boskoop.' 

Begin december presenteerde GroenLinks december een alternatief verkeersplan. In het plan wordt verkeer dat van Alphen naar het zuiden rijdt zoveel mogelijk aan de westkant via de N11, N206 en A4 geleid en de oostkant via de N11, N207 en A12 geleid. Daarvoor moet een brug of tunnel worden aangelegd ten noorden van Boskoop, die aansluit op de Halve Raak. De aansluiting van deze oeververbinding loopt door kwekerijgebied. Kottenhagen: 'Zo sparen we het Groene Hart en leggen we niet steeds weer nieuwe doorgaande wegen aan. Die 30 miljoen die de Verlengde Bentwoudlaan kunnen we veel beter besteden, bijvoorbeeld voor de oeververbinding bij Boskoop.’

GroenLinks heeft haar hoop nu gevestigd op de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Zij kunnen in januari 2018 alsnog tegen het voorstel voor de Verlengde Bentwoudlaan stemmen.