Uitkomst bijeenkomst 10 maart: een toekomst mogelijk voor het Groene Hart lijkt mogelijk

Zo’n 60 belangstellenden waren op 10 maart op initiatief van GroenLinks in debat over het Groene Hart. Tot veler verrassing gaf VVD-statenlid Frits Paymans GroenLinks kandidaat-Statenlid Berend Potjer gelijk dat er geen weg door het Zaans Rietveld hoeft te komen: “voor mij hoeft er geen nieuwe N207 aan de westkant van de Gouwe, dat is maatschappelijk niet wenselijk”.

Ook over duurzame bedrijventerreinen en groen recreëren konden bruggen worden geslagen tussen sprekers met verschillende achtergronden. Theo Vogelzang, die het debat voorzat, concludeerde dat samenwerking tussen gemeenten, politici, werkgevers en maatschappelijke organisaties richting de provincie goed mogelijk is. Dat kan door gezamenlijke projecten, maar ook door meer bekendheid te geven aan dit unieke landschap.

Er was eensgezindheid om géén wegen aan te leggen door de Ecologische Hoofdstructuur of door het Zaans Rietveld, zoals de nieuwe N207. Helemaal nu uit gesprekken met kwekers uit Boskoop blijkt dat er nauwelijks behoefte aan deze weg is. Berend Potjer, GroenLinks-kandidaat voor de Provinciale Staten, schetste een toekomst waarin hij minder auto’s verwacht: “als we wegen hebben gebouwd die over 20 jaar leeg zijn, hebben we wel voor 100 jaar het landschap verpest”.  Hij wilde straks de petitie tegen nieuwe wegen rond Alphen a/d Rijn, die momenteel door velen wordt ondertekend, wel in de provinciale staten als burgerinitiatief inbrengen. Vanuit een initiatiefnemer van ‘Maak het Hart niet Hard’ kwam een inspirerende strategie om wegen tegen te houden: “alleen tégen zijn is niet voldoende, geef de grond die anders zou verdwijnen meer kwaliteit, maak er bijvoorbeeld een dierenbegraafplaats van.” De heer Paymans gaf aan dat er wel mobiliteitsproblemen in het Groene Hart zijn. De VVD’er bleef van mening dat er onder voorwaarden wel nieuwe wegen moeten komen om die problemen op te lossen. De kritiek van GroenLinks op de gereserveerde 4,4 miljard euro deelde hij niet.

 

Er was een sterk pleidooi om het Groene Hart als merk meer bekendheid te geven, zodat er meer toerisme en recreatie komt. Al dat moois is niet bekend, zei Kitty Kusters, van Merk en Marketing Groene Hart: “er is branding nodig van het gehele gebied, door de versnippering ziet de door de bomen het bos niet meer.” Kees van Velzen, CDA-wethouder uit Alphen, gaf aan dat er twee harde feiten zijn: bodemdaling en vergrijzing. ‘Hier moeten we vanuit gaan bij de strategie rondom het Groene Hart: recreatie biedt dan veel kansen, ook op werkgelegenheid en extra inkomsten’. Hij wil samenwerking tussen gemeenten in het Groene Hart bevorderen om het Groene Hart op de kaart te zetten als merk. Mens en natuur moeten inderdaad samengaan, vond iedereen. Het gaat om het maken van verbindingen tussen gebieden en tussen gebruikers. Berend Potjer benadrukte dat het groen van het Groene Hart versterkt moet worden.