Update vanuit de fractie over de situatie in de raad

Beste leden en andere geïnteresseerde lezers,

Zoals jullie ongetwijfeld gelezen hebben in de krant is het een roerige periode geweest in de raad sinds de vorige nieuwsbrief. Twee wethouders, Paul Schings en Hans Groen in 't Wout, hebben hun functie neergelegd en burgemeester Wim de Gelder is tijdelijk terug getreden. Op dit moment staan de twee wethouders vacatures nog open, maar er is wel een waarnemend burgemeester benoemd, namelijk Bas Eenhoorn (VVD).

Verder is er in de raad veelvuldig gesproken over de moeizame samenwerking tussen de verschillende fracties en tussen de raad en het college. De lijn van de GroenLinks fractie hierin is dat we inhoudelijk reageren op een kritische, maar wel constructieve manier. We hebben felle kritiek gehad op de feiten zoals beschreven in het BING rapport en op de reactie van het college hierop waaruit bleek dat zij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de fouten die in dit rapport aan het licht zijn gekomen. Het belang van het erkennen van gemaakte fouten, en het nemen van verantwoordelijkheid hiervoor, is voor onze fractie een rode draad geweest in de afgelopen weken.
Ook bij de bespreking van de rol van de wethouders in de situatie rondom het tijdelijk aftreden van Wim de Gelder hebben wij dit aangekaart. Wij vinden dat er door iedereen te veel naar anderen gewezen wordt zonder dat er enige zelfreflectie zichtbaar is. Om samen verder te kunnen en zaken in de toekomst anders aan te pakken is het belangrijk dat álle partijen hun eigen rol in de huidige situatie erkennen. Dit hebben wij in de verklaring van de wethouders in de raadsvergadering in januari helaas te weinig gezien en dit resulteerde uiteindelijk in een SP-motie van wantrouwen richting het voltallige college, welke overigens niet is aangenomen. Onze fractie heeft tijdens de desbetreffende raadsvergadering veel moeite gedaan om de vergadering op een andere manier te eindigen. Het was voor ons geen lichtvaardige beslissing om een dusdanig ingrijpende motie te steunen. Temeer omdat wij ook respect hebben voor de manier waarop individuele wethouders hun eigen portefeuille invullen. Maar door het gebrek aan erkenning van de eigen rol van het college in de bestuurscrisis hebben wij deze motie toch gesteund. Wij betreuren het als GroenLinks fractie ten zeerste dat het hiertoe moest komen.
Hoe verder? De samenstelling van het college zal veranderen, de raadsleden geven unaniem aan op een constructieve manier met elkaar verder te willen. Wij willen dit als fractie ondersteunen en deel uitmaken van een positieve kentering in de bestuurlijke samenwerking en ondertussen inzetten op onze inhoudelijke agenda. We hopen dat we met deze lijn op de steun van onze leden mogen rekenen. We zijn ten alle tijde bereid om leden te woord te staan over onze koers en horen graag feedback van leden over ons optreden. Als jullie iets aan de fractie kwijt willen dan kan dat via de fractievoorzitter, Dominique de Roo via dominique.de.roo@gmail.comGroene groeten, namens de fractie,Dominique de RooFractievoorzitter