Verkiezingsprogramma Europa

Kies Europa, stem groen!

Beste kiezer,

GroenLinks zet zich in voor een groene en solidaire wereld. Dat doen we in gemeentes, in provincies, in Den Haag en ook in Brussel. Sterker nog: voor de groene en sociale idealen van GroenLinks is de Europese Unie onmisbaar.

De grootste uitdagingen waar we voor staan overstijgen onze landsgrenzen en vragen om een internationale aanpak. Nederland is te klein om in z’n eentje de klimaatverandering een halt toe te roepen of de financiële sector in toom te houden. Wanneer we als Europese landen de handen ineenslaan, kunnen we zo veel meer bereiken.

Maar dan moet de Europese Unie wel haar prioriteiten op orde brengen: solidariteit en duurzaamheid hoog op de agenda zetten en stoppen met de nietsontziende bezuinigingsdrift. Dit Europa is nog lang niet ons Europa.

Het Europa waar GroenLinks voor staat, zet zich in voor een open en ontspannen samenleving. Een samenleving waarin je de ruimte krijgt om te zijn wie je bent, waarin je kunt werken voor een fatsoenlijk inkomen, maar ook voldoende tijd overhoudt voor vrienden en familie. Het Europa van GroenLinks kiest onomwonden voor vergroening, zodat we nieuwe banen scheppen en een aarde achterlaten waar onze kinderen en kleinkinderen ook nog goed kunnen leven.

Een keuze voor GroenLinks bij de Europese verkiezingen in mei 2014, is een keuze voor een groen en sociaal Europa. Dat Europa, dat is ons Europa.

Hartelijke groet,

Bas Eickhout, lijsttrekker GroenLinks Europa