Waar blijft het bomenbeleid?

GroenLinks heeft vragen ingediend over het uitblijven van een boombeleid in de gemeente Alphen aan den Rijn. Aanleiding is de plotselinge kap van een gezichtsbepalende boom op het Gouweplein in Boskoop. De boom zou gekapt zijn in het kader van noodkap, maar uit de door GroenLinks opgevraagde vergunningsaanvraag blijkt dat er geen inspectierapport bij de aanvraag zit. Het is dan ook niet helder of de boom ziek was of een risico voor de omgeving vormde. 

Afgelopen voorjaar is de startnotitie bomenbeleid door de gemeenteraad aangenomen. Dit zou de start zijn voor het ontwikkelen van een bomenbeleid. Het jaar is nu bijna om, maar wethouder Hoekstra heeft nog steeds geen bomenbeleid aan de raad voorgelegd. GroenLinks raadslid Marijke Kottenhagen: 'Het lijkt erop dat de inzet van noodkap verkeerd wordt toegepast. Het is volstrekt onduidelijk wat voor procedure gevolgd is bij de kap van deze centrale boom in Boskoop. Daarnaast is het ook nog steeds onduidelijk hoe dergelijke gekapte bomen worden gecompenseerd. GroenLinks doet een dringend beroep op de wethouder om zo snel mogelijk met een uitgewerkt bomenbeleid te komen.'