Werkgroep Sociaal Domein in gesprek met directeur SWA

Eind januari ontving de Werkgroep Sociaal Domein Herman Frankes, directeur van SWA. De positie van SWA blijkt -vooral door de rol van de gemeente- heel lastig te worden. 

Het komt erop neer dat de gemeente ambtenaren aan het werk wil houden met werkvoorziening en dat ten koste gaat van de positieve rol van SWA daarbij. Er is ook vanuit de gemeente een bepaalde druk op SWA om commercieel te gaan werken, maar door allerlei overheidsmaatregelen wordt dat bemoeilijkt. Het lijkt erop dat de gemeente toewerkt naar een sterfhuisconstructie voor SWA en dat TOM In de Buurt straks de klappen voor de betrokken inwoners moet opvangen. Dat wordt een flink probleem, als je weet dat daarbij 650 tot 700 inwoners betrokken zijn. De opzet met TOM werkt concurrerend voor SWA, terwijl daar juist veel deskundigheid aanwezig is. Het z.g. beschut werken dat via het UWV door TOM gerealiseerd moet worden, levert ook problemen op. Door deze omstandigheden is de situatie van SWA niet erg rooskleurig. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de situatie bij SWA om de tekorten in te beeld te krijgen. Eind februari komen de uitkomsten van dat onderzoek naar buiten. 

Herman Frankes levert de werkgroep informatie die tijdens de volgende vergadering, eind februari, zal worden besproken.  Ook komt het onderwerp Armoede dan aan de beurt. Voor die bijeenkomst worden vertegenwoordigers van de Genhandicaptenraad, het project Schuldmaatjes en de Voedselbank uitgenodigd.

Interesse in deelname aan de werkgroep Sociaal Domein? Neem contact op met groenlinksalphenaandenrijn@gmail.com