Zwanendriften: een barbaarse bezigheid

De laatste tijd krijgen we weer veel klachten van bezorgde burgers die de al vaak waargenomen zwanendrifter aan het werk hebben gezien. Aan het werk: dat wil zeggen dat hij het verbod op zwanendriften negeert en ofwel wilde zwanen drift ofwel (dit is meestal het geval) op particulier terrein illegaal zwanen drift. Hij vangt de zwanen en leewiekt ze vervolgens (hierbij wordt met een schaartje onverdoofd de vleugelpin van één van de vleugels verwijderd) opdat ze niet wegvliegen. Als de zwanen groot genoeg zijn verkoopt hij ze.

Ondanks herhaalde waarschuwingen gaat de zwanendrifter gewoon door, en intimideert en bedreigt bovendien mensen die hem aanspreken als hij op hun terrein zwanen drift. Ook de medewerkers van de dierenambulance bevestigen dit beeld, en geven aan dat dit veelvuldig voorkomt.

GroenLinks Alphen aan den Rijn vindt dat dit afgelopen moet zijn. Wij roepen de burgemeester op om, als handhaver van de openbare orde, hier hard tegen op te treden. 

Dit zijn de geldende regels:

- Sinds april 2013 mogen zwanen alleen nog als siervogel 'in de vrije natuur' worden gehouden. De zwanendrifter mag de zwanen niet meer doden en verhandelen voor vlees, veren of dons.

- Wilde zwanen zijn beschermde dieren en mogen niet verstoord of toegeëigend worden.

- De jongen van deze zwanen mag de zwanendrifter tot 2018 leewieken en moet hij een pootring omdoen.

- Iedere grondgebruiker (eigenaar of huurder) heeft het recht de toegang tot zijn of haar erf te weigeren (door een bord, omheining, maar ook mondeling). In dat geval mag de zwanendrifter niet op het erf komen.

- De zwanendrifter mag zijn werk niet uitoefenen op de gemeentegrond van Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Boskoop, Nieuwkoop, Reeuwijk, Schoonhoven en Waddinxveen.

- Last but not least: de zwanendrifter is verplicht om goed voor zijn dieren te zorgen, en hij mag ze niet verwaarlozen of mishandelen (helaas met uitzondering van het leewieken, tot 2018).

Als de zwanendrifter zich niet aan deze regels houdt, dan kan de politie gebeld worden en aangifte worden gedaan. Ook als er sprake is van bedreiging door de zwanendrifter kan er natuurlijk aangifte worden gedaan. In het geval van gewonde of zelfs dode zwanen is het belangrijk om meteen te bellen naar telefoonnummer 114. 

Wij roepen iedereen op om zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan deze situatie te geven, via de politie, de sociale media, maar ook bijvoorbeeld door een brief of petitie.