Foto: (c) Daan Cornelissen, 2021

Fractievoorzitter José zet zich in voor een samenleving waarin mensen zich veilig en gewenst voelen. Als lokaal politicus hoop ze haar steentje te kunnen bijdragen door te zorgen voor voldoende aandacht voor de 'kwetsbare' burger. Beschut werk, eenvoudige taal in ambtelijke brieven, goede maatschappelijke opvang en een mooie bibliotheek zijn voorbeelden van zaken waar José zich graag hard voor maakt.

Samen met de andere raadsleden van GroenLinks doet José er de komende jaren alles aan om de gemeente Alphen aan den Rijn zo groen en sociaal mogelijk te maken. 

Naast haar functie als raadslid werkt José als psycholoog voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Ook werkt ze aan de verbetering van de zorg voor gezinnen met ouders of kinderen met een verstandelijke beperking.

José is geboren en getogen in Alphen en woont met haar partner en de jongste van drie kinderen in het centrum van de stad. In haar vrije tijd is José hulptrainer bij het G-korfbal.

Portefeuilles:

  • Wmo
  • Regionale samenwerkingsverbanden zoals Holland Rijnland
  • Groenvoorziening, openluchtrecreatie en begraafplaatsen
  • Rijnvicus
  • Zorg en veiligheid
  • Openbare orde en veiligheid
  • Crisbeheersing en brandweer