Max weet als econoom veel van de oorzaken van armoede en hoe je daar wat aan kunt doen. Hij vindt het niet te verteren dat pech en geluk nog steeds wordt bepaald door waar je geboren wordt en in welke omgeving je opgroeit. Hij vindt daarom dat de gemeente mensen beter moet helpen met het aanvragen van de juiste ondersteuning.

 

Max is wijk- en dorpsambassadeur van GroenLinks in Hazerswoude Rijndijk, Groenendijk, en de Alphense wijken Ridderbuurt en Horstenbuurt. Hij heeft onder andere de volgende portefeuilles:

  • Serviceplein
  • Participatie, werk en inkomen
  • Beschut werken
  • Inclusie
  • Inburgering
  • Zorg en veiligheid
  • Financiën, inkopen, aanbesteden 
  • Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Neem contact op met Max: mvanlent@raad.groenlinks.nl