“ 'Meer muziek in de politiek!' ”

René werd politiek actief om wat te kunnen veranderen aan de oneerlijke inkomensverdeling en de slechte arbeidsomstandigheden van kwekerspersoneel.

Ook was hij al vroeg geïnteresseerd in de natuur en dan met name het polderlandschap. Hij zet zich enthousiast in voor het behoud van authentiek landschap en historische gebouwen.

René wil in onze gemeente graag meer aandacht voor cultuur, zoals kunst, film, theater en vooral muziek. Een bruisende horeca hoort daar volgens hem natuurlijk ook bij.

Als politicus wil René niet te dogmatisch zijn. Ook wil hij goed contact houden met de wijken, kernen en inwoners van onze gemeente. Politiek is volgens hem buiten het stadhuis net zo belangrijk als daar binnen.

Tot zijn portefeuilles behoren:

  • Kunst en cultuur
  • Erfgoed
  • Toerisme en recreatie
  • Sport
  • Jeugdzorg
  • Onderwijs­huisvesting
  • Groenvoorziening, openluchtrecreatie en begraafplaatsen