Natuurlijk is het de taak van de rijksoverheid om hergebruik van grondstoffen te stimuleren, bijvoorbeeld door eenmalig bruikbaar verpakkingsmateriaal aan banden te leggen en statiegeld in te voeren voor herbruikbare materialen. Maar als gemeente kunnen we ook veel doen. De beste manier om grondstoffen te besparen en afval te beheersen is het voorkomen van afval. Daarom moeten we meer maatregelen invoeren voor minder afval. Afvalpreventie is het beste voor ons milieu en kost het minst.

GroenLinks wil via media, scholen en platforms de inwoners en de bedrijven bereiken om hen te stimuleren naar een afvalloos bestaan: meer kennis, meer initiatieven, en vooral het gedrag van consumenten en producenten ombuigen naar minder afval produceren. Om een begin te maken willen we inzetten op 10 procent minder huishoudelijk afval door preventie de komende vier jaar. Om de hoeveelheid zwerfafval te beperken wordt harder opgetreden tegen het laten slingeren van afval. De gemeente kan de hoeveelheid restafval ook verminderen door de invoering van een prijsprikkel in de afvalstoffenheffing, en door het makkelijk te maken om afval gescheiden aan te leveren. De gemeente ziet erop toe dat het ook voor bewoners van flatgebouwen makkelijk wordt om afval te scheiden. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van containers voor papier, PMD en restafval, en speciale GFT-cocons in de buurt van alle gebouwen. Ook wil GroenLinks lokale kringloopwinkels en reparatiebedrijven stimuleren. 

 

Klik hier voor ons complete verkiezingsprogramma