Evenementen

Evenementen zijn van groot belang voor onze gemeente. Ze geven reuring en zijn belangrijk voor de identiteit van alle kernen. Evenementen als het Zomerspektakel, carnaval, Trekkertrek, luilakvoetbal, de Oldtimerdag, de kunstroutes, Hoekstock, de jaarmarkt, Parkkunst, het Bevrijdingsfestival, de 20 van Alphen, het Tentfeest in Aarlanderveen, het Dorpsfeest in Zwammerdam en de Avondvierdaagse van Benthuizen zijn daarom cruciaal. Het is voor evenementen, maar ook voor sport, klassieke en moderne muziek, kunst en (jongeren)-cultuur belangrijk om een fysieke plek te hebben. Bestaande plekken als Parkvilla, de Cube, Flora, theater Castellum, Sta-Art, De Stek en Max moeten we daarom koesteren. Ook wil GroenLinks een poppodium meer waar middelgrote concerten kunnen plaatsvinden. Sinds de verkoop van Het Kasteel heeft Alphen aan den Rijn dat niet meer. Dit doet geen recht aan de belangrijke popstad die Alphen altijd is geweest en de behoefte aan een poppodium die uit onderzoek naar voren kwam.

Creatieve broedplaatsen

Wij willen dat het budget voor kunst en cultuur omhoog gaat en er meer aandacht komt voor talentontwikkeling, jonge makers en culturele broedplaatsen. Het subsidiestelsel wordt overzichtelijker en biedt meer zekerheid. Het moet onder andere mogelijk zijn om een meerjarige subsidie aan te vragen. Dat geeft culturele instellingen de kans om echt langdurig te investeren in personeel en vernieuwing. De Werf is een creatieve hotspot waar volop bedrijvigheid is. Bedrijven op de Werf maken van alles en nog wat. Dat kan iets nieuws zijn of iets op basis van hergebruik. Naar de mening van GroenLinks kan deze locatie nog veel beter benut worden voor creatieve broedplaatsen.

Cultuur wordt inclusiever en beter toegankelijk

Iedereen moet toegang krijgen tot cultuur. We versterken het cultuuronderwijs binnen en buiten school door meer budget en een betere samenwerking tussen centra voor de kunsten, basis- en middelbare scholen, mbo’s, kunstopleidingen en andere culturele professionals en instellingen. Cultuurparticipatie, amateurkunst en muziekverenigingen ondersteunen we extra. Parkvilla moet meer een huiskamer van de stad worden. Daarvoor moet het theater genoeg subsidie krijgen, maar wel met een laagdrempelige programmering.

In samenwerking met de ondernemers moet de gemeente werken aan een uitbreiding van de plaatselijke evenementen. Op deze manier bereiken we het niveau van vergelijkbare gemeenten, zoals Gouda. Verstikkende regelgeving welke tot gevolg heeft dat vele initiatieven stranden door onnodige bureaucratie moet worden beperkt. De gemeente zou juist veel meer de rol moeten hebben van faciliteren en stimuleren in deze. Kinderen hebben recht op cultuur. Voor kunst,- cultuur- en muziekonderwijs komt structureel meer geld beschikbaar. Op die manier kunnen kinderen en jongeren kennis maken met kunst door zowel zelf creatief bezig te zijn als de creativiteit van anderen te bevorderen.

Bibliotheek

Bibliotheken vervullen een belangrijke rol in onze samenleving op het gebied van cultuur, onderwijs en welzijnswerk. We garanderen dat iedereen in Alphen aan den Rijn toegang heeft tot een van de bibliotheken in onze gemeente. Bibliotheken spelen, onder andere in samenwerking met scholen, een belangrijke rol in de bestrijding van laaggeletterdheid. Daarnaast gaan bibliotheken zich meer inzetten voor ontmoeting en publiek debat. We zijn bovendien blij dat het gemeentearchief een plek heeft in de nieuwe bibliotheek en toegankelijker en aantrekkelijker wordt. Inwoners moeten op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met de geschiedenis in onze regio.

Cultuurplatform

Het is belangrijk dat er een duidelijk en overkoepelend cultuurbeleid is, waarbij voorzieningen elkaar versterken en er voor iedere burger iets te halen is. GroenLinks wil de cultuurmakelaar, een belangrijke schakel om de sector te verbinden, en de cultuurcoaches behouden. Het Cultuurplatform geeft alle deelnemers de mogelijkheid om mee te praten en zaken samen te organiseren.

Monumentaal verleden

Cultureel erfgoed is naar de mening van GroenLinks een belangrijk onderdeel van cultureel Alphen aan den Rijn. Erfgoed is het visitekaartje van een gemeente, ook van Alphen aan den Rijn. Het vormt het cement in de samenleving en is een belangrijke economische factor. Erfgoed geeft de gemeente een gezicht, brengt geld in het laatje, brengt mensen samen, maakt een gemeente duurzaam en het levert natuurlijke unieke locaties op. De Erfgoedvisie Alphen aan den Rijn sluit daarbij aan.

Wij zien graag dat monumentale gebouwen, zoals de oude raadhuizen van Boskoop en Alphen aan den Rijn, en de watertoren in Boskoop een publieke functie houden of krijgen en waar nodig worden opgeknapt. Het oude raadhuis van Alphen moet, zoals in het coalitieakkoord van 2018 is vastgelegd, een cultureelmaatschappelijke functie krijgen met behoud van de ceremoniële functies

Het Romeinse verleden is een andere manier om de identiteit van onze gemeente te versterken. GroenLinks heeft er mede voor gezorgd dat Archeon verder kan uitbreiden en plek krijgt voor de Zwammerdam-schepen. Dit werelderfgoed zet Alphen aan den Rijn op de kaart, zowel binnen als buiten Nederland. GroenLinks ziet graag dat het Romeinse verleden nog meer wordt ingezet in de promotie van de gemeente.

Klik hier voor ons complete verkiezingsprogramma