Ieder dier heeft rechten

We zorgen dat het welzijn van zowel huisdieren als wilde dieren wordt beschermd. Alphen aan den Rijn moet een diervriendelijke gemeente zijn. De Nota Dierenwelzijn en de Beleidsnota kinderboerderijen en dierenweides uit 2019, beide met tal van actiepunten om het leven van dieren te verbeteren, moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Hiervoor is het belangrijk dat er een wethouder dierenwelzijn blijft. De gemeente moet het goede voorbeeld geven en in de bedrijfskantines veganistische, vegetarische en biologische maaltijden aanbieden. De dierenambulance en dierenopvang verdienen de steun van de gemeente.

 

Landbouw en groenbeheer met aandacht voor dierenwelzijn en biodiversiteit 

In de gemeente zijn er steeds meer agrariërs die biologisch en duurzaam produceren. We weten hoe het moet en we weten hoe het kan. GroenLinks wil een groei van de duurzame agrarische bedrijven en duurzame consumptie. Er zijn veel partijen die graag aan de slag willen met duurzame landbouw: bestaande boeren, de herenboeren, bewoners die een voedselpark of - bos opzetten. De kansen liggen er. Nu vele gangbare agrarische bedrijven overwegen te stoppen komt er grond vrij voor duurzame vormen van landbouw. GroenLinks wil dat stimuleren en samen met de provincie een fonds oprichten dat bedrijven en nieuwkomers helpt met kennis en investeren in een duurzamer regionale landbouw. Ook willen we dat er in de omgevingsplannen ruimte komt voor duurzame landbouwbedrijven. GroenLinks wil ecologisch bermbeheer invoeren in de hele gemeente en doorgaan met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Wij willen daarnaast een vaste stadsecoloog voor Alphen die gevraagd en ongevraagd adviseert over biodiversiteit en plannen toetst op de gevolgen voor biodiversiteit.

 

Klik hier voor ons complete verkiezingsprogramma