Tijd voor actie

Grote veranderingen zijn nodig in de manier waarop wij onze woningen en gebouwen verwarmen en van energie voorzien. In de toekomst moet elke woning en elk bedrijf energieneutraal zijn. Hiervoor moet een plan worden opgesteld, waarbij ook aandacht is voor de betaalbaarheid van de energietransitie. Wij willen zonnepanelen op alle daken, door samen te werken met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Sportverenigingen krijgen hulp bij het reduceren van het energieverbruik van accommodaties; eventueel door technische of financiële steun bij isolatie en plaatsen van zonnepanelen. Om genoeg hernieuwbare energie op te wekken hebben we ook windmolens nodig. In goed overleg met bewoners worden hiervoor de beste plekken gezocht langs wegen en op bedrijfsterreinen.

Woningen

Het project om alle woningen van het gas af te halen is een project van de lange adem. Daarvoor is niet alleen een veel grotere elektriciteitsvoorziening nodig. Ook moeten we andere bronnen van warmte benutten, zoals warmte uit oppervlaktewater (aquathermie). Er is nader onderzoek nodig naar de bodemstructuur onder Alphen tot een grotere diepte. Op een paar honderd meter is er altijd warmte te winnen.

Mobiliteit 

Onze mobiliteit kost ook veel energie. Groene stroom, eventueel opgeslagen in de vorm van waterstof, wordt de motor van onze transportmiddelen. Hiervoor moeten in Alphen de komende jaren veel meer laadpalen, snellaadstations en wellicht tankstations voor groene waterstof komen. Met de huidige trend in de stijging van de verkopen van auto’s zonder uitlaat en de daling van de auto’s met uitlaat is het waarschijnlijk dat rond 2030 er weinig nieuwe auto’s met een uitlaat verkocht worden. Het Nationaal Agenda Laadinfrastructuur verwacht dat een gemeente met de grootte van Alphen ongeveer 10.000 openbare laadpalen nodig heeft aan het eind van dit decennium. De parkeerterreinen bij hoogbouw zijn soms in beheer bij de eigenaar van het gebouw. Daarmee moet overleg geopend worden zodat daar snel delen van het parkeerterrein voorzien kunnen worden van laadpalen. beslag legt op de capaciteit. De laders moeten toekomstbestendig zijn. Dat wil zeggen dat ze voorbereid zijn op slim laden en beheer op afstand. De parkeerterreinen van de grote winkelcentra en van bedrijventerreinen zijn geschikte plekken voor snellaadstations. Alle platte daken zoals op de bedrijventerreinen moeten zo snel mogelijk van zonnepanelen voorzien worden. Zonnepanelen kunnen goed boven de parkeerterreinen geplaatst worden.

Regionale Energiestrategie

Onder onze GroenLinks wethouder duurzaamheid, Erik van Zuylen, is in 2021 de Regionale Energiestrategie (RES 1.0 Holland Rijnland) aangenomen in de gemeenteraad van de gemeente Alphen aan den Rijn. Hierdoor kunnen we de volgende stap zetten naar een duurzaam Alphen aan den Rijn. De RES verkent namelijk aan de hand van een zorgvuldig proces hoe en waar we binnen de eigen regio energie duurzaam kunnen opwekken met zon en wind. 

 

 

Klik hier voor ons complete verkiezingsprogramma 

  •