Martin Pluimers

Duurzame toekomst

Wonen, werken en verkeer moeten zo snel mogelijk energieneutraal worden. Om dit te realiseren zetten we in op zonneweides, meer groen in de stad, en ruimte voor vernieuwing op gebied van vervoer. Ook ondersteunen we andere groene initiatieven van bewoners, bedrijven, verenigingen en coöperaties door hen te verbinden en te helpen waar nodig.

Tijd voor actie

Alphen aan den Rijn energieneutraal maken doen we op verschillende manieren. Door lokaal duurzame energie op te wekken, zodat kolen- en gascentrales zo snel mogelijk kunnen sluiten. Door huizen te isoleren en niet langer aardgas te gebruiken voor verwarming of koken. Door vervoer schoner te maken en in te zetten op goed treinvervoer, elektrische bussen met een breed bereik, een betere infrastructuur voor elektrische auto’s en natuurlijk ruim baan voor fietsers. Al deze maatregelen vragen veel investeringen en een goede infrastructuur voor zowel warmte als elektriciteit. Een grote opgave, maar wel een belangrijke. Want deze maatregelen zorgen niet alleen voor een duurzame toekomst, maar ook voor werk en een lagere energierekening. We mogen niet blijven steken in vrijblijvende ambities: daarvoor is Alphen te mooi!

 

Krachten bundelen

Om de plannen uit te voeren is het noodzakelijk dat de gemeente bewoners, verenigingen, bedrijven, energiecoöperaties en overheden samenbrengt. De praktijk leert dat er in deze groepen steeds meer initiatieven zijn om een verduurzamingsslag te maken. De gemeente moet samen met de betrokkenen doelen stellen en hen helpen om kansen op te pakken. We moeten buurten en bedrijven stimuleren om net dat stapje extra te maken. GroenLinks vindt het belangrijk dat bewoners bijvoorbeeld weten hoe duurzaam en leefbaar hun buurt nu is, wat ze kunnen doen om dat te verbeteren en welke rol de gemeente daarbij kan hebben. Er moet lokaal voldoende overeenstemming zijn om de plannen te realiseren.

 

Doorbraakplan duurzaamheid

Gelukkig hebben we in Alphen aan den Rijn de eerste stap naar een duurzame gemeente gezet. GroenLinks heeft samen met Nieuw Elan en het CDA het initiatief genomen voor het ‘Doorbraakplan Duurzaamheid’. Dit initiatiefvoorstel is op 30 maart 2017 aangenomen door de gemeenteraad. De speerpunten zijn het verduurzamen van woningen en vervoer, het aanmoedigen van duurzame initiatieven als zonneweides en windmolens, en het vergroenen van de stad, bijvoorbeeld door meer bomen en groene gevels. De gemeente moet hierover concrete plannen maken, die zij samen met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven gaat uitvoeren. Hiervoor is ook geld nodig. De gemeenteraad heeft 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. GroenLinks gaat zich er hard voor maken dat deze ambities in de komende jaren ook echt worden waargemaakt.

 

Klik hier voor ons complete verkiezingsprogramma