Iedereen doet mee

Het is van belang dat er minder mensen in de bijstand terechtkomen, of, als dit toch gebeurt, er eerder uit komen. GroenLinks gaat daarbij uit van een positieve benadering. Bijstandsgerechtigden krijgen persoonlijke en passende ondersteuning om de kans op werk te vergroten, als het nodig is met loonkostensubsidie. Keuzevrijheid, waardering, ontplooiing, minder regels en meer ruimte om bij te verdienen staan daarbij voorop. Mensen krijgen geen boetes door onopzettelijke fouten. Bijstandsgerechtigden mogen, als proef, een half jaar samenwonen zonder dat dit invloed heeft op hun uitkering. En de gemeente werkt mee aan het onderzoek naar de mogelijkheden van een basisinkomen.

Armoede

GroenLinks wil dat de gemeente armoede tegengaat. Het doel is dat steeds meer mensen op eigen benen kunnen staan. Er zijn steeds meer inwoners met problematische schulden. De gemeente moet hen ondersteunen met schuldhulpverlening. Inwoners worden actief geïnformeerd over het recht op gemeentelijke voorzieningen en niet-gebruik daarvan wordt zoveel mogelijk voorkomen. Helaas zijn ook in Alphen mensen nog afhankelijk van de voedselbank. De voedselbank dient verzekerd te zijn van onze steun in de vorm van subsidie voor gebruik van ruimte en benodigde materialen (koelkasten, vervoer etc.). GroenLinks vindt samenwerking met het serviceplein en maatschappelijk werk en voedselbank belangrijk. Mensen met een hulpvraag moeten ook bij de voedselbank laagdrempelig en makkelijk informatie kunnen krijgen en worden doorverwezen naar bijvoorbeeld schuldhulpverlening, jeugddeelnamefonds of bijzondere bijstand.

Gezond leven 

We ondersteunen sportverenigingen en garanderen de toegang tot sport voor kinderen, gezinnen met een kleine beurs en mensen met een beperking. Zwemmen wordt in de gemeente Alphen aan den Rijn weer een standaard onderdeel van het basisonderwijs (zie ook het hoofdstuk Sport en bewegen). Een gezonde levensstijl in Alphen kan verder worden gepromoot door het stimuleren van sportbeoefening voor alle leeftijden, door steun aan het Jeugddeelnamefonds, door voldoende wandel- en fietspaden en openbare sportplekken. We moedigen aan dat kinderen wandelend of op de fiets naar school gaan. 

Ook zorgen we voor educatieve lesprogramma’s over gezond eten op scholen en stimuleren gezonde kantines (scholen, sportverenigingen, bedrijven). Initiatieven worden ondersteund van vrijwilligers die workshops, trainingen en cursussen in buurthuizen willen geven die een gezonde leefstijl promoten. Denk hierbij aan yoga, stresspreventie, burnout preventie, samen bewegen. Sociale restaurants waar vrijwilligers of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een gezonde maaltijd verzorgen voor een betaalbare prijs en waar ontmoeting met buurtgenoten centraal staat, worden gesteund.

Taalonderwijs

Analfabetisme en laaggeletterdheid zijn ook in Alphen een probleem. Het is voor GroenLinks prioriteit dat iedereen de Nederlandse taal machtig wordt. We zetten vol in op mogelijkheden voor taalonderwijs en stimuleren en faciliteren de samenwerking met vrijwilligers die hierin hun steentje willen bijdragen. Daarnaast begeleiden we mensen structureel om digitaal vaardig te worden. De gemeente zorgt er voor dat alle communicatie in begrijpelijke taal wordt gedaan. Mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij het lezen, reageren of schrijven op brieven van een overheidsinstantie moeten gemakkelijk hierbij geholpen kunnen worden bij het serviceplein.

 

Klik hier voor ons complete verkiezingsprogramma