Erfgoed geeft de gemeente een gezicht, brengt geld in het laatje, brengt mensen samen, maakt een gemeente duurzaam en het levert natuurlijke unieke locaties op. De Erfgoedvisie Alphen aan den Rijn sluit daarbij aan.

Wij zien graag dat monumentale gebouwen, zoals de oude raadhuizen van Boskoop en Alphen aan den Rijn, en de watertoren in Boskoop een publieke functie houden of krijgen en waar nodig worden opgeknapt. Het oude raadhuis van Alphen moet, zoals in het coalitieakkoord van 2018 is vastgelegd, een cultureel-maatschappelijke functie krijgen met behoud van de ceremoniële functies

Het Romeinse verleden is een andere manier om de identiteit van onze gemeente te versterken. GroenLinks heeft er mede voor gezorgd dat Archeon verder kan uitbreiden en plek krijgt voor de Zwammerdam-schepen. Dit werelderfgoed zet Alphen aan den Rijn op de kaart, zowel binnen als buiten Nederland. GroenLinks ziet graag dat het Romeinse verleden nog meer wordt ingezet in de promotie van de gemeente.

Klik hier voor ons complete verkiezingsprogramma 

     

  •  
  •