GroenLinks was positief verrast door de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart: zes zetels! Hiermee zijn we nu de op een na grootste partij in Alphen geworden. Ook RGL en D66 kregen er een zetel bij. De extra winst voor GL en D66 zijn volgens ons te verklaren door het feit dat steeds meer kiezers duidelijk belang hechten aan duurzaamheid, de energietransitie, groen en daarnaast ook aan cultuur en inclusiviteit. Met RGL delen wij de wens voor een socialere koers, bijvoorbeeld meer sociale huurwoningen.

Het huidige advies van de informateur bevat geen duiding van de verkiezingsuitslag en sluit daar ook niet bij aan. Dat is een groot gemis. Wij zijn teleurgesteld dat wij als één van de verkiezingswinnaars en als tweede partij van Alphen niet aan tafel zijn gevraagd om met verschillende partijen verdere verkennende gesprekken te voeren. We kijken nu naar een Gnephoekcoalitie, waarbij 3 van de 4 partijen verlies hebben geleden tijdens de verkiezingen. Dit doet naar onze mening geen recht aan de verkiezingsuitslag en versterkt niet het vertrouwen van kiezers in de politiek. Extra belangrijk omdat we zien dat de opkomst bij de verkiezingen fors is gezakt van 55% naar 51%. De koers van de nieuwe coalitie wordt centrum-rechts, terwijl progressief en links er zetels bij hebben gekregen.

Wat ons betreft is er wel erg snel (na één gesprek) de conclusie getrokken door de vier partijen dat NE, VVD, CDA en D66 met elkaar verder moeten gaan. Hiermee gaat men te gemakkelijk voorbij aan de verkiezingsuitslag. Als argument wordt genoemd dat het verkennen van een coalitie met GroenLinks minder voor de hand ligt. Het verschil in standpunt t.a.v. de toekomstige bebouwing in de Gnephoek is immers groot en zou een risico kunnen vormen voor de continuïteit van het gemeentebestuur. Dat ziet GroenLinks anders.

Ja, wij hebben een afwijkend standpunt t.a.v. de Gnephoek. Wij schatten echter het afbreukrisico op het Gnephoekdossier minder groot in. Wij verwachten niet dat de komende 4 jaar heel veel in de Gnephoek zal kunnen gebeuren, buiten de beperkte projecten rond de ‘s Molenaarsbrug. Zowel landelijk als provinciaal is er geen toestemming om daar grootschalig te bouwen en er is erg veel geld nodig om alle benodigde infrastructuur aan te leggen. Wij denken dat vele andere alternatieven om snel te bouwen realistischer en beter betaalbaar zijn. Jammer dat de tunnelvisie van bouwen in de Gnephoek zo bepalend is in de Alphense politiek.     

Wij vinden het positief dat gevraagd wordt om een brede samenwerking in de raad. Daar staan wij zeker voor open.  Wij hebben echter sterke twijfels of de voorgestelde centrum-rechtse coalitie het  elan en de visie heeft om de uitdagingen die op ons afkomen het hoofd te bieden. Er staan ons de komende jaren een aantal pittige problemen te wachten: Herstel na corona, de oorlog in Oekraïne, de dalende koopkracht, problemen in de jeugdzorg en bovenal de klimaatcrisisaanpak. Dit vraagt om een groene, progressieve en sociale aanpak. Uiteraard hopen we op veel dossiers breed te kunnen samenwerken, maar we zullen wel kritisch kijken of de voorgestelde maatregelen echt resultaten gaan opleveren. En we zullen ons stevig verzetten tegen geldverslindende rechtse hobby’s als “gratis parkeren” over de rug van de belastingbetaler.

Wij voelen met zes zetels de verantwoordelijkheid om een stevig Groen en Links geluid in onze raad te laten horen en zijn bereid tot samenwerking. Mochten de verkennende gesprekken tussen de 4 partijen niet tot het gewenste resultaat leiden dan hoop ik dat onze eerder uitgestoken hand alsnog wordt aangenomen. Zo niet dan zal GroenLinks op constructief kritische wijze stevig oppositie gaan voeren, wij zullen doorgaan met het inbrengen van goede ideeën/voorstellen en de voortgang op de verschillende dossiers kritisch blijven volgen.