GroenLinks en PvdA riepen op om zowel het geld dat werkbedrijf Rijnvicus in 2021 overhield als de extra middelen voor participatie die het Rijk beschikbaar heeft gesteld hiervoor te reserveren. De wethouder stond positief tegenover deze suggestie, maar wilde eerst een plan voordat er geld werd toegewezen. Er is nu toegezegd dat er in het najaar zo’n plan komt om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, onder andere door scholing, afspraken met het bedrijfsleven, en het leveren van meer maatwerk.

GroenLinks raadslid Max van Lent licht toe waarom GroenLinks en de PvdA dit amendement hebben ingediend: ‘Wij vinden het belangrijk om budget beschikbaar te houden voor mensen die lastig aan werk komen. De afgelopen jaren is er de nodige energie gestoken in de ontwikkeling van Rijnvicus als mens-ontwikkelbedrijf en is er geïnvesteerd in goede contacten met het bedrijfsleven, de VOA en het MBO. Nu, in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt, is het uitgelezen moment om bedrijven te ondersteunen en te motiveren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Juist door inwoners te helpen een baan te vinden die bij hen past kunnen we hen perspectief bieden! GroenLinks wil vol inzetten op het vinden van werk, juist voor hen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Wat we bovendien ook niet moeten vergeten: meer mensen aan het werk bespaart ook veel kosten, bijvoorbeeld aan bijstand en ondersteuning.’