Nieuwe penningmeester, nieuw reglement, en nieuwe Alphenaren

Woensdag 11 november hebben we een goede Algemene Ledenvergadering (ALV) gehad met onze afdeling en is er een nieuw reglement vastgesteld. Naar aanleiding daarvan zegt onze voorzitter het volgende: 

Een nieuwtje is dat we een nieuwe penningmeester hebben, namelijk Danny Zwerk, die al jaren actief is in onze steunfractie. Marijn Eggen had aangekondigd na zes jaar af te treden als penningmeester. Hij werd uiteraard goed in het zonnetje gezet en ging naar huis met een welverdiende heel mooie bos bloemen.
Voorts was er voor onze raads- en commissieleden ruim de tijd ingeruimd om ons te informeren waar de (steun)fractie mee bezig is. Het blijkt hard werken maar we zijn 'on top’ en we doen ertoe. En dat is zeer verheugend.
 
Ook is het nieuwe reglement vastgesteld, dat onder dit bericht in zijn geheel te lezen is. 
 
We hadden bewust gekozen de ALV al om plm. 21.00 uur af te sluiten om tijd te hebben voor het thema 'Vluchtelingen; wat kunnen wij zelf doen?’.  Dat werd iets later, maar na een korte pauze konden we vanaf half tien aandacht geven aan het thema. Mensen betrokken bij de Stichting 'Nieuwe Alphenaren' waren uitgenodigd om hun bevindingen te vertellen.
 
Uit Boskoop kwam het verhaal van een groep buurtbewoners die zich als groep wilde binden aan een vluchtelinggezin met een status (een status betekent dat iemand voorlopig in Nederland kan blijven). Dit mooie idee is begonnen als een privé-initiatief.
De Stichting zelf wil mensen men een status ondersteunen door aan elk gezin of alleenstaande een maatje te koppelen die de nieuwkomers wegwijs maakt en een zetje kan geven waar gewenst.
Een uur lang werd er serieus en geanimeerd gediscussieerd over de problematiek en de mogelijke handreikingen, maar genoeg maatjes zijn er daarmee nog niet.
 
Vandaar deze dringende oproep: mocht je geïnteresseerd zijn om maatje te worden bij de Stichting ‘Nieuwe Alphenaren’, dan kun je je aanmelden per mail aan: nieuwealphenaren@gmail.com
Verder zoekt het Bestuur van de Stichting nog versterking, dus voor wie meer bestuurlijk is aangelegd is er ook emplooi.
 
Namens het Bestuur van de afdeling van GroenLinks Alphen aan den Rijn ondersteun ik deze oproep van ganser harte. Dus?
 
Met GroenLinkse groet,
Frits Teule, voorzitter GroenLinks Alphen aan den Rijn