Het behoud van bomen is een grote uitdaging bij reconstructies, onder andere omdat bij vervanging van riolering de wortels worden aangetast en omdat de bodem vaak flink moet worden opgehoogd. Ook ervaren sommige inwoners overlast van vallende takken en bladeren of beperking van lichtinval in woningen. Toch is het behoud van bomen cruciaal. Bomen hebben namelijk niet alleen een meerwaarde hebben voor leefklimaat en leefbaarheid, maar zijn ook effectief tegen klimaatverandering en vóór vergroening, verkoeling, flora en fauna, een goede luchtkwaliteit en de ecologische verbinding tussen wijken.

GroenLinks raadslid René Driesen stelde daarom diverse vragen aan het college over wat zij doen om bomen zo veel mogelijk te sparen bij reconstructies van wijken. ‘Er worden vaak wel nieuwe bomen ingepland, maar jonge boompjes kunnen de opgebouwde waarde pas na vele jaren weer teruggeven,’ legt Driesen uit. ‘Veel redenen dus om deze bomen voor de buurt te behouden.  Wij zijn benieuwd welke reconstructies er de komende jaren gepland zijn, en of en hoe het college gaat proberen bomen zo veel mogelijk te sparen. We zijn heel blij om te horen dat na de petitie van de wijkbewoners in de Quadriviumlaan en het indienen van onze vragen over de op handen zijn kap de gemeente wil kijken naar alternatieven. De gemeente gaat door middel van een proef proberen om minder bomen te kappen. Wij hopen dat de gemeente haar woord houdt en houden zelf de ontwikkelingen met belangstelling in de gaten.’