Corona heeft de wereld voor veel mensen behoorlijk overhoop gehaald. Met name bij jongeren is dit duidelijk. Niet naar school gaan, thuiszitten en minder sociale contacten kunnen op latere leeftijd parten gaan spelen. Deze jongeren maken de maatschappij van later. GroenLinks wil voorzien in hun behoeften bij te dragen aan de samenleving. Naast een kinderraad, moet er ook een jongerenraad of een andere vorm van actieve participatie worden opgezet, waarin jongeren kunnen meepraten over maatschappelijke onderwerpen. Burgerschapsvorming wordt bij jongeren gestimuleerd.

Klik hier voor ons complete verkiezingsprogramma