LHBTIQ+ steunen

Voor GroenLinks is iedereen gelijk en iedereen dient ook zo te worden behandeld. Voor een baan, trouwen of opvoeden van kinderen maakt het ons niet uit wie je liefhebt. De gemeente Alphen aan den Rijn dient als regenbooggemeente (een initiatief van GroenLinks) een voorbeeld te stellen door een kleurrijk inclusiebeleid te voeren en uit te dragen. Waar binnen de gemeente Alphen discriminatie plaatsvindt op basis van seksuele voorkeur of geaardheid moet direct worden ingegrepen. Het veiligheidsbeleid van de gemeente moet inzetten op een passende aanpak op geweld tegen LHBTIQ+-personen. Verder vinden wij het belangrijk dat er blijvende aandacht wordt geschonken op scholen aan LHBTIQ+-acceptatie. Meer en betere aandacht is belangrijk omdat LHBTIQ+-scholieren tot vier keer vaker dan gemiddeld gepest worden en suïcide cijfers onder de jongeren tot vijf keer hoger zijn. Lees hier meer over hoe en waarom wij ons inzetten voor een Regenbooggemeente. 

Vluchtelingen zelfredzaam maken 

De begeleiding en de opvang van vluchtelingen en statushouders in Alphen aan den Rijn dient goed te worden geregeld. Afstemming en samenwerking met lokale vrijwilligersorganisaties vinden wij hierbij belangrijk. Er komen toegankelijke trajecten die statushouders in staat stellen minimaal een startkwalificatie te behalen, zodat zij makkelijker zelfredzaam kunnen worden.

Arbeidsmigranten fatsoenlijk behandelen

GroenLinks maakt zich in toenemende mate zorgen over problemen omtrent huisvesting, arbeidsomstandigheden en de veiligheid van arbeidsmigranten. We hebben het over arbeidsmigranten die voornamelijk in de agrarische of logistieke sector werkzaam zijn. Het komt regelmatig ter sprake: erbarmelijke omstandigheden waaronder arbeidsmigranten worden aangetroffen. Veelal omdat er een koppeling wordt gemaakt tussen werk, huisvesting en een zorgpas. Dit heeft trekken van moderne slavernij en daar zou een beschaafd land zich toch voor moeten schamen. In onze gemeente werken en wonen veel arbeidsmigranten. Het centrum van Boskoop bijvoorbeeld is volledig verloederd, omdat de prachtige en soms monumentale panden zijn uitgebroken om er zoveel mogelijk arbeidsmigranten in te stoppen volgens het verdienmodel. Als we dan toch zo nodig arbeidsmigranten het vuile werk willen laten doen, laten we het dan goed voor ze regelen met goede huisvesting, goede arbeidsomstandigheden en regelgeving die daarop is afgestemd en die vooral ook gehandhaafd wordt. 

Voorzieningen voor ieder toegankelijk

GroenLinks vindt dat voorzieningen, openbaar vervoer, winkels, straten en gebouwen voor iedereen toegankelijk moeten zijn, dus ook voor mensen met een beperking. De openbare ruimte moet zo worden ingericht dat mensen in een rolstoel of rollator zich er ook ongehinderd kunnen verplaatsen. Daarbij vindt GroenLinks het vanzelfsprekend dat in het gemeentelijke beleid rekening wordt gehouden met mensen met een beperking waardoor goede voorzieningen niet steeds bevochten dienen te worden.

 

Klik hier voor ons complete verkiezingsprogramma