Nieuws

Gemeenteraad 21 april: SWA en Alphen Stad

GroenLinks is ontevreden met het groene en sociale gehalte van de besluiten die in de raadsvergadering van 22 april 2016 zijn genomen. Zo komt er geen integraal onderzoek met betrekking tot de participatiewet om de uiteenlopende belangen van organisaties op elkaar af te stemmen, en zijn er in de notitie Alphen Stad geen garanties opgenomen voor behoud van groen in de stad. 

Lees verder

GroenLinks: bouw Alphen niet vol !

GroenLinks roept het college op te kiezen voor het behoud van groen in Alphen aan den Rijn. Dat betekent: duidelijke groene bestemmingen in het bestemmingsplan en niet onbelemmerd bouwen in de achtertuin.

Lees verder

AOW-gerechtigden alsnog in aanmerking voor huurtoeslag

Het zal menigeen zijn ontgaan, maar AOW-gerechtigden met een vermogen tussen  € 21.437 en € 24.437 kunnen alsnog in aanmerking komen voor huurtoeslag. Dat wordt aangekondigd in de Novelle bij het Belastingplan 2016. Eerder kregen AOW-gerechtigden met een vermogen van meer dan € 21.437 in september een brief van de Belastingdienst waarin werd aangegeven dat de ouderentoeslag per 1 januari 2016 komt te vervallen.

Lees verder

Wat is er besloten in de raad van 31 maart?

Overzicht van de hoogtepunten:

1. Naar aanleiding van AEF-rapport over de SWA, waaruit blijkt dat de beleidskaders nog niet helder zijn, vroeg ons raadslid Erik van Zuylen (die deel uitmaakt van de raadsbegeleidingsgroep SWA) het college om geen onomkeerbare sluiten te nemen tot de raad het AEF-rapport heeft kunnen bespreken. 

2. Ook vroegen Erik van Zuylen en Lidie Voorend zich af wat er gebeurd is met de vorig jaar aangenomen motie over het onderzoeken van de mogelijkheden tot het creëren van stages en leer/werkplekken voor kwetsbare jongeren. Deze motie blijkt niet uitgevoerd. Op ons verzoek wordt dit nu alsnog besproken in de commissie van april. 

3. Ook is de motie aangenomen waarin GroenLinks en andere partijen pleiten voor inspanningen om de Penitentiaire Inrichting aan de Eikenlaan open te houden.

4. Tenslotte is de door GroenLinks gesteunde motie van RGL aangenomen, die oproept om te onderzoeken of een deel van het streekarchief in Alphen kan blijven. Eerder ging het college akkoord met de verhuizing van het totale archief naar Leiden. 

Aangenomen motie: heroverweeg sluiting P.I.

De gemeenteraad heeft op 31 maart een motie van GroenLinks, D66, ChristenUnie en het CDA aangenomen waarin het college wordt opgeroepen zich in te spannen om de Penitentiaire Inrichting aan de Eikenlaan in Alphen aan den Rijn te behouden. Deze motie volgt op de bekendmaking van staatssecretaris Klaas Dijkhoff dat hij van plan is deze gevangenis te sluiten vanwege een landelijk cellenoverschot.

GroenLinks raadslid Erik van Zuylen: 'Wij schrokken van de aankondiging dat de staatssecretaris het detentiecentrum aan de Eikenlaan wil sluiten. Deze inrichting is één van de modernste van Europa en is pas in 2007 in gebruik genomen. De sluiting zal waarschijnlijk de banen van ca. 200 medewerkers kosten. Dat terwijl aan de werknemers verschillende malen toegezegd dat alles vanaf 1 mei, nadat de faciliteit een half jaar als noodopvang voor vluchtelingen is gebruikt, weer bij het oude zou zijn. Wat ons betreft is de sluiting van de gevangenis een vorm van kapitaalvernietiging.'

Burgemeester Spies en het college delen onze onvrede over het feit dat Dijkhoff zijn afspraken niet nakomt en zetten met deze steun van de raad alles op alles om de PI te behouden.