Nieuws

Zó stoppen we samen het zwanendriften

Laat het nu duidelijk zijn: het zwanendriften mag niet op openbaar terrein, en ook niet op particulier terrein TENZIJ de bewoners toestemming geven.

Wat moet u doen als u onverhoopt toch een zwanendrifter aantreft?

Lees verder

Begroting en verordening sociaal domein aangenomen, zonder steun GroenLinks

De verordening sociaal domein, die per 1 januari 2015 in werking treedt, is in de nacht van 30 op 31 oktober in de Alphense gemeenteraad aangenomen. GroenLinks, SP en RGL stemden tegen, omdat het beleid simpelweg te weinig sociaal was en er te weinig naar de kritiek van deze partijen werd geluisterd.  Ook de begroting 2015-2018 is door de raad heen geloodsd zonder instemming van GroenLinks: er is een gebrek aan duidelijkheid over de verdeling van geld, en het college weigert te kijken of er wellicht op infrastructurele projecten bezuinigd kan worden. GroenLinks heeft er wel voor gezorgd dat een aantal belangrijke moties zijn aangenomen of overgenomen door het college: 

Lees verder

GroenLinks dient moties in om zorg en duurzaamheid te waarborgen

Vandaag, donderdag 30 september, staan twee belangrijke onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad: de verordening voor het sociale domein, de begroting en de notitie reikwijdte N207 Zuid. GroenLinks gaat vanavond door middel van moties de aandacht richten op verschillende onderwerpen. 

Lees verder

Oppositie krijgt geen antwoorden over besteding geld

GroenLinks en PvdA zijn boos over de gemeentebegroting. De raadsleden klagen over de vaagheid en de weinig concrete informatie in de begroting. Aanstaande donderdag (30 oktober ’14) gaat de gemeenteraad spreken over de gemeentebegroting en de verdeling van het gemeenschapsgeld.

Lees verder

Concept verkiezingsprogramma GroenLinks Provinciale Staten

Op zaterdag 15 november vindt de Provinciale Ledenvergadering plaats, waarop het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de Statenverkiezingen van 2015 worden vastgesteld. 

Wil je je hierop voorbereiden? Tot en met 26 oktober kunnen amendementen op het concept verkiezingsprogramma worden ingediend.

Lees verder