Nieuws

Vragen conform art. 43 raadsreglement van orde inzake asbestverwijdering

Aanleiding: Het alarmerende artikel op de voorpagina (incl. blz. P6) in het AD Groene Hart editie Alphen van 26 juli 2012, met als kop:”Asbestsector al jaren één grote chaos”. Het artikel refereert aan een rapport van de Arbeidsinspectie en constateert onacceptabele gezondheidsrisico’s. De brancheverenigingen VOAM en VVTB erkennen de problemen en pleiten voor forse maatregelen.
(Antwoordbrief van gemeente Alphen aan den Rijn inzake asbestverwijdering te lezen in bijlage)

Lees verder

Succes voor GroenLinks Europarlementariers

1e Europarlement maakt begrotingspact overbodig, alleen bezuinigen lost eurocrisis niet op
2e Europarlement op de bres voor vrij reizen in Europa
3e Groene EU-visie aanjager voor werkgelegenheid
4e Nederland moet aan de slag met energiebesparing

Lees verder

Doodsteek Parkexpressie en Parktheater

Ik heb het 3x moeten lezen maar dit staat toch écht in de voorjaarsnota van de gemeente Alphen aan den Rijn:

5.2 Cultuur
Een alternatieve benadering van ons cultuurbeleid kan tot een aanzienlijke lastenbesparing voor cultuur leiden. We houden de verbonden partijen Streekarchief Rijnlands Midden, theater Castellum en Bibliotheek Rijn en Venen in stand. De verbonden partij Streekmuziekschool krijgt de opdracht om zich samen met Parkexpressie en het Jeugdtheaterhuis om te vormen tot een centrum voor de kunsten in het cultuurgebouw waarbij vraaggericht wordt gewerkt met zzp’ers. Dit centrum voor de kunsten wordt daarnaast coördinerend uitvoeringspartner voor de pijler cultuureducatie. We stellen voor ons te beperken tot deze culturele basisvoorzieningen. Dit betekent dat we verder niets meer doen op het gebied van cultuur.

Lees verder

ACTIE GROENLINKS LEVERT VEEL IDEEËN OP!

Op zaterdag 19 mei ging de Werkgroep GroenLinks Rijnwoude alle winkelcentra in Rijnwoude langs om ideeën van burgers over de nieuwe gemeente te verzamelen. In ruil voor een biologische appel konden die burgers aangeven wat zij belangrijk vinden en wat er van de politiek verwacht wordt.
Deze actie leverde bijna 200 goede ideeën op en was dan ook een groot succes.

Lees verder

EEN APPEL VOOR EEN GOED IDEE!

Per 1 januari 2014 gaan Rijnwoude, Boskoop en Alphen aan den Rijn samen in een fusiegemeente waarvoor de naam nog gekozen moet worden. Het is de bedoeling dat GroenLinks ook vanuit Rijnwoude vertegenwoordigd is in de nieuwe gemeenteraad. Maar waar moet GroenLinks zich dan voor inzetten? De werkgroep GroenLinks Rijnwoude houdt daarom op zaterdag 19 mei in alle winkelcentra van Rijnwoude een actie. Daarbij kunt u uw ideeën kwijt met als beloning een biologische appel.

Lees verder

Bezuinigingsplannen sociale werkplaatsen van tafel

In het lenteakkoord om de crisis aan te pakken is de bezuiniging van 100 miljoen euro in 2013 op de sociale werkplaatsen van tafel. GroenLinks, D66 en CU hebben dat afgedwongen in de onderhandelingen. GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap

Lees verder